ตู้คอนเทนเนอร์ รีสอร์ท รหัส MR TYPE E ENRICH-​999

ลักษณะทั่วไป

  • เป็น HOME OFFICE 3 ชั้น ชั้นที่ เป็น OFFICE ชั้น 2 เป็นโชว์รูม ชั้นที่ 3 เป็นที่พัก
  • พื้นที่ใช้สอย 221.7 ตารางเมตร
Button-Line
Button-Tel
Button-Email
Button-Fax