ตู้คอนเทนเนอร์ ห้องน้ำ รหัส MT1

ลักษณะทั่วไป

  • ขนาด 2x3x2.63 เมตร
  • โครงสร้างเป็นเหล็ก GI ชุบสังกะสี พับขึ้นรูปด้วยการเชื่อม
  • มีระบบระบายน้ำภายในโครงสร้าง
Button-Line
Button-Tel
Button-Email
Button-Fax